Dijkversterking

Gepubliceerd op 7 december 2023 om 12:00

Op het LinkedIn account van Waterschap Scheldestromen staat vandaar deze tekening/schets van mijn hand.
Gemiddeld maak ik er 100 per jaar, alleen deel ik die hier niet, ze zijn van Vanderkamp Pompen en de klant voor wie ik ze teken.

Onder de dijk bij Hansweert lopen verschillende leidingen. Ook voor het bedrijf Coroos Conserven loopt er een leiding onder de bestaande Schoorse Zeedijk en de waterkering. Om de leiding tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden in gebruik te kunnen blijven houden, plaatsen we deze tijdelijk bovengronds, boven de weg.

Door goed te overleggen met onze stakeholders kunnen we de continuïteit van de omliggende bedrijven waarborgen, ook tijdens de dijkversterking. Goede samenwerking en afstemming is essentieel.


Er zijn nog een paar wijzigingen geweest, hieronder een tekening van latere datum.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.